2016-08-22

Om oss

Bakgrund

Tech36 AB startade 2016 i Jönköping och arbetar mot små till stora företag och koncerner, både nationellt och internationellt. Huvudkontoret för företaget ligger i Jönköping och en stor del av befintliga kunder ligger i södra Sverige med extra fokus på Smålandsregionen. Expertområdet för Tech36 är inom segmentet för Industriell-IT och här inräknas exempelvis:

  • Industri 4.0
  • MES (Manufacturing Exectution System)
  • SCADA (Supvervisory Control And Data Aquisition)
  • MOM (Manufacturing Operations Management)
  • EAM (Enterprise Asset Management)
  • QMS (Quality Management System)
  • Förvaltning och support
  • Infrastruktur

En av nycklarna för Tech36 är att vara leverantörsoberoende. Företaget arbetar därmed aktivt med flera olika plattformar och anpassar projekt och uppdrag baserat på kundens preferenser och systemval.

Hos Tech36 är kunden alltid först och vi vill växa tillsammans med våra kunder. Tech36 är din partner inom Industriell-IT.

Företaget arbetar inom tre olika delsegment

  • Projektledning, kravställning och standardisering
  • Infrastruktur och förvaltning

Kontakter

VD:
Alexander Merbach
  Telefon: 072-009 76 50
  e-post: alexander.merbach@tech36.se

Vice VD:
Daniel Carlsson
  Telefon: 072-252 39 75
  e-post: daniel.carlsson@tech36.se